Vi är glada att få presentera...

Stötvågsbehandling på AXISfysio:

  • Stötvåg används med framgång vid bla fot/hälsene/benhinnebesvär,triggerpunkter,kroniska inflammationer i tex axlar,höfter samt tennisarmbåge etc.
  • Idag rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedmedicin,ofta före cortisoninjektioner,då effekten är god och biverkningar få.
  • Vävnaden tål belastning snabbare och man kan fortare återgå till jobb,idrottsutövande etc.
  • Ska dock inte användas vid tex akuta inflammationer,om man fått cortisoninjektion den senaste månaden,vid blödningssjukdomar,hjärtsjukdom osv.
  • Vill du veta mer ?
    Kontakta mig.

 

Viktig information:
Region Norrbotten har infört sk E-frikort och det innebär att de slutat tillhandahålla högkostnadskort till sina patienter och registrerar besöket direkt i journalsystemet.

Uppnår du frikort hos oss så ombesörjer jag registrering/beställning av frikort via Administrativ Service Region Norrbotten.
Beställt frikort skickas till dig inom 2 veckor per post.

Eftersom vi är många privata vårdgivare i länet som inte har detta system kan vi inte heller följa de besök som du som patient gjort på sjukhus,hälsocentral etc.
Det innebär tyvärr att du måste begära kvitto på tidigare erlagda avgifter från offentlig sjukvård(tex hälsocentral)och ta med till ditt besök hos oss.

Detta för att du inte skall behöva erlägga patientavgift på mer än 1150 kronor (gäller från 1/1-19)som är gränsen för frikort och slippa de praktiska bestyr som blir följden om du betalar mer än den summan.
Vid eventuella funderingar svarar jag gärna på frågor om detta.

 

Aktuellt i augusti:
Fredag 30/8 stängt

 

 

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 
©2011 Axis, alla rättigheter reserverade