Vi är glada att få presentera...

Stötvågsbehandling på AXISfysio:

  • Stötvåg används med framgång vid bla fot/hälsene/benhinnebesvär,triggerpunkter,kroniska inflammationer i tex axlar,höfter samt tennisarmbåge etc.
  • Idag rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedmedicin,ofta före cortisoninjektioner,då effekten är hög och biverkningar få.
  • Vävnaden tål belastning snabbare och man kan fortare återgå till jobb,idrottsutövande etc.
  • Ska dock inte användas vid tex akuta inflammationer,om man fått cortisoninjektion den senaste månaden,vid blödningssjukdomar,hjärtsjukdom osv.
  • Vill du veta mer ?
    Kontakta oss.

 

Viktig information:

Region Norrbotten (Fd Norrbottens Läns Landsting )har sedan en tid infört sk E-frikort och det innebär att de slutat tillhandahålla högkostnadskort till sina patenter
Detta då de nu skriver in i sitt datasystem när du som patient erlagt besöksavgift och det hela registeras digitalt.

Frikort som uppnås på hälsocentral skickas till dig som patient med brev,inom ca 2 veckor.
Uppnår du frikort hos privat vårdgivare skrivs detta ut på plats,som tidigare eller ombesörjs via Administrativ service Region Norbotten.

Eftersom vi är många privata vårdgivare i länet som inte har detta system kan vi inte heller följa de besök som du som patient gjort på sjukhus,hälsocentral etc.

Det innebär tyvärr att du som patient och både besöker offentlig och privat sjukvård måste hjälpa oss och begära stämpel i högkostnadskort (även på offentlig vårdinrättning)så att du inte skall behöva erlägga patientavgift på mer än 1100 kronor och slippa de praktiska bestyr som blir följden om/när den gränsen nås och återbetalning av eventuella avgifter är aktuell.

Vid eventuella funderingar svarar vi gärna på frågor om detta.

 

Aktuellt i oktober:
Kerstin semester 1-5/10
Mottagning och verksamhet öppet som vanligt

November:
Agneta semester 29/10-2/11

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 
©2011 Axis, alla rättigheter reserverade