Våra tjänster

Individuell behandling

Ortopedisk manuell terapi(OMT), är en vetenskapligt belagd metod som lägger stor vikt vid samspelet mellan muskler, leder och nerver. Analys av besvär, smärta och funktion görs alltid tillsammans med noggrann undersökning och sedan bestäms behandling.

Övriga kompetensområden-se personlig presentation.

Rehabilitering/träning

Efter en grundig undersökning (enligt OMT) utformar vi tillsammans med dig en rehabiliterings-plan som kan innehålla manuella behandlingar och/eller träning samt andra nödvändiga åtgärder.

Under rehabilitering hos oss tränar du tex för att få smärtlindring och ökad rörlighet men också för att få mer ork och kraft att möta de krav din kropp utsätts för i vardagen. Träningen kan bedrivas individuellt eller i grupp.

Utbildning

Vi skräddarsyr utbildningar/föreläsningar samt olika former av individuell träning samt gruppträning inom de områden vi tidigare beskrivit.

Kontakta oss gärna för mer information (se kontaktuppgifter på första sidan).

©2011 Axis, alla rättigheter reserverade