Coordinates of this location not found

Request a free Legal Consultation
Min målsättning är ett så snabbt omhändertagande som möjligt vid akuta besvär men även vid mer långdragna funktionsproblem i rörelseapparaten.

Kontaktinfo

Drottninggatan 21(B)
961 35 Boden
agneta@axisfysio.se
070-356 22 14